Potvrzení pozadí

POTVRZENÍ

Kliknutím na tlačítko níže potvrzujete, že je Vám více než 18 let.

Potvrdit

Historie:

 Vinohradnictví je v Alžírsku rozšířeno v úzkém pobřežním pásmu Středozemního moře. Zdejší vinařství má dlouhou tradici, révu zde pěstovali již Féničané, později Řekové a Římané. V 7. století, kdy vládu převzali Arabové, se silně zredukovaly zdejší vinice a většinou se pěstovaly jen stolní odrůdy, neboť náboženství zakazuje muslinům pít alkoholické nápoje. V roce 1830 po dobytí Alžírska Francií začali přicházet do země francouzští zemědělci a ti začali velmi rychle zakládat vinice. Během jednoho století se zvětšila výměra vinic z původních 760 ha na neuvěřitelných 360 000 ha. V té době bylo Alžírsko vinařskou velmocí. V roce 1962 získalo Alžírsko samostatnost, nastal hromadný exodus Evropanů, v zemi převzal opět vládu islám a vinařství začalo upadat. Roku 1962 bylo v Alžírsku 355 tisíc ha vinic, které vyprodukovaly 18 milionů hl vína, roku 2007 je udáváno 95.000 ha vinic, (polovina je určena k pěstování stolních odrůd), které daly 245.000 tun hroznů. produkce vína činila 770.000 hl. Za zmínku stojí, že Alžírsko je třetím největším světovým vývozcem korku.
 

Vinařské zákony:

 Vinařské zákonodárství zdědilo Alžírsko po francouzských kolonizátorech. Nejlepší vína mají označení AOG (Vins d´appélation d´origine garantie). Ve dvou regionech, Oran (3/4 produkce Alžírska) a Alger (1/4 produkce), je 7 apelací. Vinařství zaštiťuje státní organizace Office national de commercialisation des produits viticoles (ONCV), některé informace o alžírském vinařství a pěstovaných odrůdách lze získat na internetových stránkách http://eac07viticole.mon3w.fr/. Prakticky všichni výrobci vín jsou sdruženi v družstvech, ta podléhají státnímu dozoru. Největším družstvem je Union des Cooperatives des Viticulteures (COOPEVIT) s asi 10.000 zaměstnanci.

Výroba vína:

 Před osvobozením se vyráběná vína vesměs vyvážela v cisternách a používala se ke scelování. Nyní se export tohoto druhu silně omezil a vyrábějí se vína místní. Červená vína z rovin jsou jakostně horší, výjimkou jsou vína z okolí Bouiry, z nichž je nejlepší "Sin Bessem Bouira". Dobrá vína jsou v okolí Miliany, zejména z úpatí hory Zaccar. Zde vyráběné víno Chateau Romain obsahuje 40 % odrůdy Pinot noir. U hranic s distriktem Oran je horská oblast Haut Dahra a zde jsou vynikající vinné sklepy Mazouna, Ain Merane a Taughriste. V distriktu Oran se vyrábí nejlepší červená vína, např. robustní a ohnivá vína z Coteaux du Mascara, z Monts du Tessalah a z Coteaux de Tlemcen. K nám se v sedmdesátých letech dováželo velké množství červených vín v cisternách a pod názvem Oran se stáčela buď samostatně nebo se používala na výrobu známkových vín. Tento dovoz v osmdesátých letech ustal. Do ČR se alžírská vína dovážejí opět od roku 2001.

Odrůdová skladba:

 Převážná většina odrůd pochází z jižní Francie. Z modrých odrůd je nejrozšířenější Carignan, který se pěstuje asi na 80 % vinic. Vína z této odrůdy mají tmavě rubínovou až tmavě granátovou barvu, jsou dosti plná, mladá jsou hrubší, ale stářím nabývají jemnosti. Nejlepší vína jsou z vyšších poloh. Dále se pěstuje Cinsault, který dává vína rubínové barvy, hroznového buketu a jemné chuti a Grenache, který se používá většinou na výrobu růžových vín. Mimo to se pěstují dvě barvířky Morrastel a Alicante Bouschet, což jsou velmi plodné odrůdy, které dávají vína tmavě červené až fialově červené barvy. Používají se na scelování a jejich obsah ve směsi by neměl přesahovat 10 %. V malém množství je vysázen i Cabernet Sauvignon, Merseguera, Mourvèdre, Aramon a Pinot noir. Z bílých odrůd, které jsou pěstovány v menším rozsahu, jsou nejvíce rozšířeny Clairette Pointue (Clairette blanche), Ugni blanc a Pedro Ximenéz. Z autochtoních odrůd zde najdeme například Aïn el Elb, Farhana (Planta fina). Nejčastěji pěstovanými stolními odrůdami jsou Adari blanc, Aïn Amokrane, Plant de Dellys (Blanc de Dellys), Akkacha, Bezoul-el-Kelba Bida, Chasselas, Courchi (Corchet) nebo Ferrani.

Vinařské oblasti: Haut Dahra, Appellation d´origine garantie, distrikt Oran

Pohoří Dahra je pozoruhodným místem. Leží asi 150 kilometrů západně od hlavního města Alžíru u pobřeží Středozemního moře a je oblíbeným tradičním turistickým cílem. Minimálně stejně vyhlášeným je tento kraj i díky svému vinařství, které čerpá z kvalitní půdy, dobrých poloh v nadmořské výšce okolo 600 m.n.m., z vynikajících klimatických podmínek a citlivé výsadby vinic. V oblasti Dahra se nacházejí tyto regiony : Taoughrite, Ain Merane, Mazouna a Khadra-Achaacha. Půda je zde velmi rozmanitá, nacházíme zde vápencové kopce (například v Taoughrite), údolí Mazouna, plošinu Ain Merane s červeným lehkým pískem. Klimatické podmínky a výsadba vinic, které jsou shodné pro celou oblast, zajišťují vínům z Dahry určitou stejnorodost a osobitost znalci snadno rozpoznatelnou. Pěstují se zde převážně odrůdy
Clairette Pointue, Maccabeo, Grenache blanc, Grenache gris či Furmint, z modrých Pinot noir, Carignan, Cinsault, Syrah, Grenache, Morrastel a v malém množství Alicante Bouschet.

Côteaux de Tlemcen, Appellation d´origine garantie, distrikt Oran

Tradice vinařství je v této oblasti jednou z nejdelších a místní vinice byly a jsou stále velmi známé. Víno bylo pěstováno uprostřed ovocných sadů třešní, meruněk a švestek. Oblast Tlemcen se nachází asi 500 km západně od Alžíru, poblíž hranic s Marokem. Jedná se o kraj kontrastů. Hory, v nichž masivní borovice nabízejí stín, střídají strmé skály a rozeklaná údolí krajů Cascades a Oued Chouly. Toto umístění centra vinařské kultury nemohlo zůstat nevyužito k získávání kvalitních vín. Značně rozptýlené vinice leží stupňovitě na severních svazích tlemcenských hor. Na půdě z pliocénských pískovců místy s větším nebo menším obsahem opuky, podpořené příznivým mikroklimatem, se daří předním ušlechtilým odrůdám Carignan, Cinsault, Syrah, Cabernet-Sauvignon, Grenache gris, Mourvèdre či Morrastel.

Côteaux de Mascara, Appellation d´origine garantie, distrikt Oran

Část vinic pokrývá vápencovou plošinu v okolí města Mascara, jež se nachází asi 380 km západně od Alžíru v blízkosti známého přístavu Oran a leží v nadmořské výšce okolo 200 m.n.m. Vína, zde vyrobená, nesou pouze označení "Mascara". Větší část vinic se nachází ve výšce 600-800 m.n.m., šplhají po strmých stráních horského hřbetu, který na severozápadě ohraničuje úrodnou náhorní plošinu Ghriss. V tomto kraji snad vše přispívá k výrobě prvotřídních vín: nadmořská výška, skvělá poloha a podnebí - drsné zimy a suchá teplá léta. Zdejší vinice patří k těm nejprestižnějším v celém Alžírsku. Zde se vyrábějí nejvyhlášenější vína z celé této severoafrické země, vína, která nesou označení "Côteaux de Mascara". Půdy jsou zde písčité, kypré a lehké. Z odrůd se pěstují Cinsault, Carignan, Grenache, Mourvèdre, Cabernet Sauvignon, Syrah a Alicante Bouschet, ale najdeme zde, byť menšinově, i odrůdy Clairette Pointue, Tizourine bou Afrara, Farrana, El Maoui, Furmint, Chardonnay. Červená vína jsou velmi extraktivní, plná, bohatá na obsah alkoholu (13-15,5 %), temně červenočerná.

Monts du Tessalah, Appellation d´origine garantie, distrikt Oran

Oblast Sidi-bel-Abbes, vyrábějí se zde převážně červená a rosé vína z odrůd Cinsault, Mourvèdre, Alicante Bouschet, Cabernet Sauvignon, ale pěstuje se zde i Ugni blanc.

Côteaux du Zaccar, Appellation d´origine garantie, distrikt Alger

Oblast jihovýchodně od Alžíru, u města Miliana. Vinice se nacházejí ve výšce mezi 400 a 900 metry nad mořem, na jihozápadním svahu hory Gherbi. Maji vynikající polohu s dostatkem slunečního záření. Před zhoubnými vlivy pouštního větru sirocco je chrání horské pásmo Ouarsenis. Podloží tvoříčervená zem nebo šedá jílovito-vápenitá půda, vápencové písky a břidlice. Hlavními odrůdami pro výrobu bílých vín jsou Clairette Pointue, Tizourine bou Afrara, Farhana, El-Maoui, Macabeo a Chardonnay, z modrých potom Carignan, Cinsault, Grenache a doplňují je Pinot noir, Syrah a také odrůda Alicante Bouschet, jež nepřesahuje 2 % z celkového množství.

Médea, Appellation d´origine garantie, distrikt Alger

Oblast Médea patřila již na konci 19. století mezi důležité vinařské oblasti. Od roku 1885 se zde vyrábějí proslavené nápoje, které patří mezi vína nejlepší kvality. Centrem oblasti je malé městečko Médea, které se nachází asi 50 km jihozápadně od hlavního města Alžíru, uprostřed zeleně ovocných sadů a vinic usazených na stráních médeiského pohoří. Na severu oblast lemuje Blidénský Atlas a na jihu Křídové pohoří v okolí města Berrouaghia. Většina vinic se nachází na náhorní plošině Nador ve výšce od 600 do 1300 metrů nad mořem. Opukové svahy jsou pokryté pískem z erodovaného pískovce. Oblast je typická drsným podnebím, s tuhou zimou a suchým a teplým létem. Hrozny se sklízejí v říjnu, když jsou plně vyzrálé a když mírná teplota umožňuje zpracování kvalitních produktů. Nejčastěji se pěstují modré odrůdy Carignan, Cinsault, Grenache gris, Mourvèdre, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Syrah, Pinot noir, Morastel a v menším množství též Alicante Bouschet, bílá vína se vyrábějí z odrůd Merseguerra a Furmint.

Ain-Bessem-Bouira, Appellation d´origine garantie, distrikt Alger

Oblast jihovýchodně od Alžíru v okolí měst Ain-Bessem a Bouira. Podloží je zde břidličnaté a vápencové, vinohrady se nacházejí v nadmořské výšce okolo 500 m.n.m. Vyrábějí se zde silná červená vína a ovocitá Rosé s vysokým obsahem alkoholu. Z odrůd jsou nejčastější Clairette Pointue, Tizourine bou Afrara, Farhana, El-Maoui, Maccabeo, z modrých Cinsault, Carignan, Grenache, Cabernet Sauvignon, Pinot noir, Alicante Bouschet.